top of page

your team

Samtal med Psykolog

Prata med en psykolog

Legitimerad psykolog, KBT.

Att få odelad uppmärksamhet och en professionell psykologs reflektioner som bryter dina invanda tankebanor är en upplevelse som inte skall förminskas. Så varför inte boka ett samtal lite innan allt känns för svårt?

Vanligast är ändå att man vill prata med en psykolog när livet känns övermäktigt att hantera på egen hand. Vi är vana att arbeta med problem och symtom relaterade till områdena stress, ångest, nedstämdhet, kris och relationer. Vi brinner dessutom lite extra för att hjälpa unga vuxna att finna sin väg framåt. 

Du får hjälp att hantera nuet men också att ta ut riktning. Du får konkreta råd, du får teman att reflektera kring och du får möjligheten att ändra vanor och beteenden till något som i högre grad rör dig i den riktning du värderar.

Tillsammans adderar vi färg till dig, och till livet.

Förresten - vi stöttar även individer på företag med fokus på hållbarhet i arbetslivet och psykologisk coaching vid exempelvis onboarding/nyanställningar. En riktigt bra grej för att förebygga ohälsa på jobbet!

Ledarskapsfokus

Chefshandledning för ett modernt ledarskap

Att leda och vara chef är utmanande (och ibland ensamt). I chefshandledning utfört av leg. psykolog får du en anpassad utvecklingsinsats med utgångspunkt i dina utmaningar. Vi drar nytta av psykologisk kunskap om vad som engagerar och motiverar människor. Vi får dig att hitta de beteenden du behöver addera eller förfina i ditt ledarskap för att få med dig dina medarbetare, och resultaten, i god riktning.  

 

Vi är stolta, certifierade användare av Lead Forward, ett strukturerat sätt att följa din ledarutveckling och samtidigt engagera och involvera dina medarbetare.

Psst! Är du VD/företagsledare och vill få konkret hjälp att starta upp ledningsgruppsarbetet med fokus och driv? Hör av dig - det här älskar vi att ta tag i! 

Org - Chefshandledning

Mer organisationsutveckling

Vill du prata samarbetsklimat, företagskultur, innovation och Design Sprint, beteendeknuffar (nudging), positiv beteendeförändring,

ta en kaffe eller en walk n´ talk?

Hos oss är färgspektrat brett och kompetensen hög.

Gemensamt för det vi gör är grundfärgerna Empati, Engangemang, Utveckling och Ambition.

bottom of page